تابلو فرمان

تابلو فرمان 2014 (V4)

طراحی بسیارقدرتمند بامیکروکنترولرصنعتی وکاملا ایزوله در برابر نویزوحفاظت شده دربرابر خطای نصب مطابق با استاندارد EN-81 اروپا. نرم افزاری قدرتمندوحرفه ای جهت کلیه تابلو فرمانها(دوسرعته، هیدرولیک ، VVVF ، گیرلس، MRL، پله برقی، نجات اضطراری. قابلیت استفاده تا 300 سیصدتوقف وبا سرعت 8 m/s هشت متربرثانیه باسیستم Speed Manager بصورت Sensor Less . کنترل دوبلکس وگروهی تا 8 آسانسوروارتقاءتا32آسانسوربا قابلیت اتصال به سیستم DSC (Destination System Control) . قابلیت فعال وغیرفعال سازی سیستمهایDirect Approach , Pre Opening ,Fire ,Over load ,Full load ,...

تابلو فرمان 2012 (V3)

  طراحی بسیارقدرتمند بامیکروکنترولرصنعتی وکاملا ایزوله در برابر نویزوحفاظت شده دربرابر خطای نصب مطابق با استاندارد EN-81 اروپا. نرم افزاری قدرتمندوحرفه ای جهت کلیه تابلو فرمانها(دوسرعته، هیدرولیک ، VVVF ، گیرلس، MRL، پله برقی، نجات اضطراری. طراحی شده با تکنولوژی SMD با حفاظت کلیه ورودی ها و خروجی ها و مدار تغذیه. دارای منوی تنظیمات ساده و جامع جهت بررسی و مدیریت عملکرد سیستم. قابلیت فعال وغیرفعال سازی سیستمهایDirect Approach , Pre Opening ,Fire ,Over load ,Full load , و....... امکان برنامه ریزی پاسخ به...