تابلو فرمان 2012 (V3)

تابلو فرمان 2012 (V3)

 

 • طراحی بسیارقدرتمند بامیکروکنترولرصنعتی وکاملا ایزوله در برابر نویزوحفاظت شده دربرابر خطای نصب مطابق با استاندارد EN-81 اروپا.
 • نرم افزاری قدرتمندوحرفه ای جهت کلیه تابلو فرمانها(دوسرعته، هیدرولیک ، VVVF ، گیرلس، MRL، پله برقی، نجات اضطراری.
 • طراحی شده با تکنولوژی SMD با حفاظت کلیه ورودی ها و خروجی ها و مدار تغذیه.
 • دارای منوی تنظیمات ساده و جامع جهت بررسی و مدیریت عملکرد سیستم.
 • قابلیت فعال وغیرفعال سازی سیستمهایDirect Approach , Pre Opening ,Fire ,Over load ,Full load , و…….
 • امکان برنامه ریزی پاسخ به فرامین احضاربه صورت زوج وفردوحذف شستی کابین وطبقات خاص بطور مجزاباتعیین زمان وروزهای هفته.
 • برنامه ریزی عملکردسیستم بصورت Full Collective ,Up Collective ,Down Collective ,Mix براساس زمان وتاریخ.
 • کنترل دوبلکس وگروهی تا 8 آسانسوروارتقاءتا32آسانسوربا قابلیت اتصال به سیستم DSC (Destination System Control) .
 • موقعیت یابی دقیق خرابی در شستی احضار و سری استپ طیقات.
 • قابلیت استفاده تا 32 سی و دو توقف وبا سرعت 2 m/s  دو متربرثانیه باسیستم Speed Manager  بصورت Sensor Less .
 • استفاده از کلیه امکانات نرم افزاری فقط در یک بردودارای منوی ساده وجامع جهت تنظیم وبررسی مدیریت عملکرد سیستم.
 • دارای Back Up Code جهت بازیابی اطلاعات وبازگرداندن تغیرات به تنظیمات اولیه بصورت ساده توسط کاربر.
 • دریافت فیدبک نرم افزاری ازکلیه ولتاژها، سوییچها، المانها، ماژولها،UPS ،Drive وکنتاکتورها.
 • تعریف و ثبت تاریخ انقضاءوسرویس دهی آسانسور ونیزتعریف Pass Word جهت ایجاد محدودیت دسترسی به منوی تنظیمات.
 • امکان هدایت آسانسوردر زمان قطع برق وحتی قطع بودن مدار ایمنی با استفاده از ریموت Danger Loop با رعایت کلیه موارداستاندارد.
 • درخت سیم کانکتوری وکامل با رنگبندی استاندارد ومشخصه جهت سری ایمنی داخل چاه وشستی احضار طبقات.
 • دارای نشان CE ( Communauté Européen ) کیفیت محصول اروپا.

اشتراک گذاری پست