فرم سفارش قطعات
ردیف نام محصول تعداد توضیحات
1 Revision Box
2 Revision Board C
3 Revision Board D
4 UPS
5 برد شارژر
6 درایو کنترل سرعت 3VF
7 درایو کنترل سرعت گیرلس
8 برد سردرب کابین
9 برد دیکودر طبقات α-V3
10 برد دیکودر طبقات α-V4
11 نمایشگر طبقات
12 نمایشگر کابین
13 نمایشگر کابین
14 برد میکروبیسیک MB-V4

captcha