فرم سفارش آسانسور مسافربر بیماربر باربر سایر

 مسکونی اداری بیمارستانی سایر

 دارد ندارد

 نیمه اتوماتیک تمام اتوماتیک

 یک جهت دو جهت سه جهت متعامد تونلی کم متوسط بالا
 کشتی هیدرولیک

 فلزی بتونی

 استنلس استیل MDF استیل MDF دیگر


 سیمپلکس دوبلکس گروهی

 Mixed selective Up collective Down collective Full collective


captcha