برد کنترل درب کابینⅢVVVF- Reveco

برد کنترل درب کابینⅢVVVF- Reveco

  • قابلیت شناسایی اتوماتیک عرض درب
  • حفاظت در برابر اتصال کوتاه خروجی موتور
  • قابلیت تنظِم دقیق دوراندازی و سرعت باز و بسته شدن درب به صورت مجزا
  • حرکتی نرم و بدون خطا و با حداکثر سرعت بدون ضربه در هنگام باز و بسته شدن
  • قابلیت محدودیت اتوماتیک جریان توسط کنترل کننده دمای موتور
  • قابلیت نصب بر روی کلیه دربهای دارای موتور 3 فاز .

اشتراک گذاری پست